automatické zpracovávání dat, automatizace, data, datová schránka, digitalizace státní správy, digitální služby, digitální technologie, doba covidová, dodavatelé energií, elektronické podpisy, finanční technologie, FinTech, internetové bankovnictví, it firmy, komunikace, komunikační nástroje, mobilní aplikace, moderní technologie, nebankovní půjčka, nebankovní spotřebitelský úvěr, oficiální komunikace, online komunikace, online služby, smart contracts, software jako služba, virtuální banka, virtuální mobilní operátoři, virtuální operátoři, virtuální operátoři seznam, virtuální služba, virtuální služby

Podepisování dokumentů na dálku už je dnes běžné

Možná si to ani neuvědomujete, a přesto elektronicky podepisujete dokumenty běžně. Každý příkaz ve vašem mobilním či elektronickém bankovnictví je totiž de facto právě takovým elektronicky podepsaným dokumentem se závaznými instrukcemi pro banku. A pokud uzavíráte novou smlouvu s dodavatelem energií, měníte mobilní tarif nebo třeba využíváte služeb některého z poskytovatelů nebankovních půjček, smlouvu či dodatek k ní pravděpodobně podepisujete pomocí kódu z SMS zprávy. I v tomto případě jde o elektronický podpis.

Oficiální elektronické podpisy

Existují však také oficiální, standardizované formy elektronického podpisu, často i mezinárodně uznávané. S jejich pomocí můžete například komunikovat se státní správou, proto je často využívají firmy a právnické osoby. K dispozici jsou však i soukromým osobám, kterým mohou v době všemožných koronavirových restrikcí ušetřit spoustu času a nervů.

Takový elektronický podpis je z kryptografického hlediska poměrně složitou záležitostí a podrobné vysvětlování teorie jeho fungování není záměrem tohoto článku. Z hlediska uživatele stačí vědět, že takový podpis musí být garantován určitou autoritou. Té se obvykle říká „služba vytvářející důvěru“. V českých podmínkách je touto službou Národní bod pro identifikaci a autentizaci, který zastřešuje projekt eidentita.cz

Eidentita a BankID

Česká Eidentita se inspiruje zejména estonským systémem, neboť Estonsko patří ke špičce, pokud jde o digitalizaci státní správy i soukromých záležitostí. Můžete díky ní využívat datovou schránku, komunikovat s úřady nebo kontrolovat stav svého účtu u správy sociálního zabezpečení. Do systému se pochopitelně mohou zapojit i poskytovatelé komerčních služeb.

Ne všechny komerční subjekty však chtějí využívat státní certifikát, a tak vznikla komerční alternativa, která funguje na stejném principu. Konkurent Eidentity se jmenuje Bankovní identita neboli BankID, a spravuje ji firma založená několika velkými bankami, které v ní mají majetkový podíl. Pro běžného uživatele jsou však oba systémy snadno zaměnitelné, ve většině případů totiž může použít ten elektronický podpis, který sám preferuje.

Náhledový obrázek: bongkarn thanyakijPexels/volně k užití