Virtuální služby z oblasti e-commerce a online marketingu

Kdo je kdo v e-commerce a online marketingu

Už jsme si definovali, jak se liší slova virtuální a digitální. Oblast virtuálních služeb je ale pořád celkem novým oborem, proto chápeme, že v pojmech z této oblasti nemusí být jasno. Tento slovníček by měl objasnit některé pojmy hlavně z oblasti e-commerce, tedy týkající se podnikání na internetu.

Online marketing a návštěvnost

Copywriting je důležitým pojmem z oblasti marketingu. Jedná se obecně o tvorbu textů. To může zahrnovat například otextování webu, tvorbu PR článků či popisků produktů nebo psaní newsletterů.

S tím úzce souvisí další pojem. Správný copywriter by měl při psaní myslet také na SEO. Jde o zkratku anglického sousloví Search Engine Optimization, česky také Optimalizace pro vyhledávače. Jde tedy o metody, které pomáhají získat webové stránce lepší viditelnost ve vyhledávačích a umístění na vyšší pozici. Díky SEO lze získat organickou návštěvnost – tedy neplacenou přirozenou návštěvnost webu získanou z výsledků vyhledávání. Tu lze získat i pomocí linkbuildinguSEO metody budování zpětných odkazů.

Kromě přirozené cesty lze získat návštěvnost i pomocí PPC reklamy – z anglického pay per click, tedy platba za proklik. Reklamu lze umístit do vyhledávačů, na sociální sítě nebo i některé weby a platíte tak za každého návštěvníka, který se dostane na vaše stránky prokliknutím reklamy. S nastavením PPC vám pomůže PPC konzultant.

Úspěšnost e-commerce? Měření a zase měření

Návštěvníky chceme obvykle přivést na landing page, tedy cílovou nebo vstupní stránku, která se snaží návštěvníka přimět ke konverzi, důležité akci jako například registrace, nákup v e-shopu apod. Taková stránka by měla obsahovat CTA call to action neboli výzvu k akci, která je cílem dané landing page. Například to bývá tlačítko k registraci, stažení e-booku nebo přihlášení k newsletteru – pravidelné e-mailové zprávy, která informuje o novinkách a buduje vztah s (potencionálními) zákazníky.

Další cestou, jak oslovit zákazníky, je skrze influencera, více či méně známé osobnosti se základnou fanoušků na sociálních sítích či pravidelnými čtenáři na blogu. Protože tito lidé mají moc ovlivnit své fanoušky, spousta značek s nimi navázala spolupráci. K tomuto pojmu má celkem blízko affiliate neboli provizní či partnerský marketing. Jde o propagaci a doporučování produktu, kdy při realizování nákupu dostane propagátor provizi.

Software as a Service rychle roste

Affiliate je mimo jiné taky velmi využíván v SaaS – z anglického Software as a Service. Je to typ podnikání, při kterém firma pronajímá uživatelům možnost používání aplikace na základě pravidelných plateb. Do oblasti SaaSu se vrhla v dnešní době spousta startupů – nově založených rychle rostoucích společností. A vzhledem k momentální koronavirové situaci udělaly asi dobře.

Autorkou článku je Karolína Petrželová