Jak na změnu pojištění auta

Povinné ručení je povinným pojištěním pro všechny majitele vozu. Vybrat si však můžete podle svých požadavků konkrétní pojišťovnu. A ve vlastním zájmu byste pečlivý výběr měli zvážit nejen kvůli finanční úspoře. Jak na změnu?

Jak vypovědět povinné ručení

Vypovědět řádně můžete povinné ručení z následujících důvodů:

 • na konci pojistného období
 • dohodou s pojišťovnou
 • ve lhůtě do 2 měsíců od uzavření
 • ve lhůtě do 3 měsíců od pojistné události
 • z důvodu nově nastavené ceny
 • po změně vlastníka vozu
 • po vyřazení vozu z evidence

Výpověď na konci pojistného období

Výpověď na konci pojistného období je asi nejčastějším řešením. Pojistné období trvá zpravidla rok a pak dochází k jeho automatickému prodloužení. Nejpozději 6 týdnů před jeho ukončením pak máte možnost podat výpověď. Pozor, samotná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

Ve výpovědi se pak uvádí:

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno či obchodní název pojistníka
 • RČ nebo IČO pojistníka
 • adresa pojistníka
 • kontakt na pojistníka
 • druh vozidla, tovární značka a model vozidla
 • registrační značku vozidla
 • VIN vozidla
 • datum a podpis pojistníka

VIN vozidla, registrační značka a další údaje nejsou nezbytné. Vaše pojišťovna by si měla zjistit potřebné informace z čísla pojistné smlouvy. Pokud však neznáte tento detail, měli byste dodat výše uvedené podrobnosti k vozu přímo.

Důvod v případě tohoto typu výpovědi rovněž uvádět nemusíte. Výpověď je nutné zaslat pojišťovně písemně. Akceptovatelný je rovněž e-mail, v případě odesílání poštou bývá doporučováno poslat podklady formou doporučeného dopisu. To kdyby se s vámi pojišťovna chtěla přít o tom, že žádný dopis nedostala.

Výpověď do 2 měsíců od sjednání pojištění

Tento typ možné výpovědi vás chrání před vlastní nepozorností nebo nepečlivostí. Pokud jste si uzavřeli smlouvu, o které až posléze zjistíte, že pro vás není výhodná a rádi byste ji zrušili, musíte to stihnout právě ve lhůtě 2 měsíců. Důvod v tomto případě uvádět nemusíte.

Po podání výpovědi vám bude následně plynout lhůta v délce 8 dní. Po jejím uplynutí pojistka fakticky zaniká. Jestliže lhůtu nedodržíte, může po vás pojišťovna vyžadovat storno poplatky.

Výpověď dohodou

Výpověď dohodou předurčuje, že s pojišťovnou se musíte na ukončení pojistné smlouvy jednoduše dohodnout. Proto je nutné v takovém případě dodat i datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Nevýhodou je, že řada pojišťoven nemá zájem tímto způsobem pojistku ukončit. A akceptovat vám nebude určitě ani to, že jste si našli výhodnější nabídku u konkurence. Uvést můžete ale, že se službami nejste spokojeni, případně se cítíte být uvedeni v omyl.

Výpověď ve lhůtě do 3 měsíců od pojistné události

Dokud služby své pojišťovny nepotřebujete, může vám nastavená pojistka vyhovovat. Její faktický přínos však mnohdy bývá vidět až teprve v okamžiku, kdy nastane pojistná událost.

Patříte-li k těm, kteří nebyli spokojeni s postupem své pojišťovny v okamžiku, kdy její služby potřebovali, lze také podat výpověď do 3 měsíců po vzniku pojistné události. Smlouva v takovém případě bude ukončena za měsíc po doručení výpovědi.

Výpověď z důvodu nově nastavené ceny

Podat výpověď lze také ve fázi, kdy vám pojišťovna změní, respektive navýší cenu pojistného. To akceptovat nemusíte.

Výpověď tak můžete podat do 30 dnů od data oznámení tohoto navýšení. Ovšem pozor, pokud je změna způsobena systémem bonus/malus, nemůžete tento důvod k ukončení stávající pojistné smlouvy použít.

Výpověď po změně vlastníka vozu

Ke změně vlastníka vozidla dochází prodejem. A v takovém případě samozřejmě určitě budete chtít, aby měl vlastní povinné ručení nový majitel.

Změnu vlastníka na pojišťovně jednoduše nahlaste. Ještě v ten den vám povinné ručení zanikne. Doložit musíte kupní smlouvu nebo velký technický průkaz, ve kterém už bude řádně zapsán další vlastník.

Víceméně obdobný postup se týká vozidla odcizeného. Automobil pojišťovně nahlaste jako odcizený a potvrďte to zprávou od policie. Povinné ručení vám poskytovatel zruší.

Výpověď po vyřazení vozu z evidence

V tomto případě se nerozlišuje, zda vozidlo z evidence vyřazujete trvale nebo dočasně. Povinné ručení samozřejmě ve vlastním zájmu budete chtít zrušit vždy.

Ostatně úkon dočasného vyřazení vozidla z provozu alias známé uložení značek do depozitu přímo majitelé činí se záměrem za automobil neplatit povinné ručení, pokud s ním například v zimě vůbec nejezdí.

Pojišťovně v obou případech napište výpověď a k ní přidejte kopii velkého technického průkazu, v němž bude o tomto úkonu záznam.

Pozn.: Důvod výpovědi si ve všech případech pečlivě zkontrolujte i na straně pojišťovny. Pokud vám chybně uvede zdůvodnění ukončení pojistky, například s tím, že došlo ke změně vlastníka, což vede ke zrušení pojištění ihned, zatímco vy potřebujete pojistku řádně ukončit až 6 týdnů před koncem pojistné smlouvy, prakticky můžete být několik týdnů nepojištěni.

Stávající pojistka je ukončená, co dál?

Jakmile ukončíte stávající pojistku, měli byste mít už důkladně rozmyšleno, ke kterému poskytovateli se s automobilem uchýlíte teď.

Jízdu bez povinného ručení jednoznačně riskovat nemůžete. Vystavujete se jednak závažným finančním dopadům dopravní nehody, ale i pokutě ve výši až 50 000 Kč. Za jízdu bez zelené karty vám může policie uložit pokutu ve výši až 3 000 Kč.

TIP: Pokud tápete nad výběrem povinného ručení, tak se můžete podívat na náš článek: Povinné ručení online 2023

Jak najít nejvýhodnější povinné ručení? Tu nejlepší nabídku vám může pomoci najít srovnávač kalkulackapojisteni.com. Pokud si navíc přes tento web pojištění přímo sjednáte, můžete získat i dárek ve formě poukazu na nákup například kamery do auta v e-shopu Mall.cz. Zároveň můžete získat i slevu 850 Kč na pískování skel.