Co znamenají zkratky jako CEO, CTO, CHO a další?

Ve světě firemního prostředí se často setkáváme s nekonečným množstvím zkratkových názvů a titulů, které nás mohou připravit o rozum. Víte například, co znamená CEO, CMO nebo CTO? A co další zkratky, které se často objevují v firemních dokumentech, e-mailech či na vizitkách? Nenechte se zmást, právě v tomto článku vám odhalíme tajemství za těmito záhadnými zkratkami a vysvětlíme vám, co se skrývá za jednotlivými tituly.

Připravte se na zajímavou cestu do světa firemních zkratkových názvů!

 • CAO – Chief Analytics Officer – Hlavní analytik, vedoucí analytického oddělení odpovědný za strategii a využití analýz pro zlepšování podnikového výkonu
 • CCO – Chief Communications Officer – Ředitel komunikace s veřejností, odpovědný za komunikaci a propagaci firmy směrem k veřejnosti
 • CCO – Chief Commercial Officer – Obchodní ředitel, odpovědný za strategii a vývoj v oblasti obchodu
 • CCO – Chief Compliance Officer – Ředitel pro dodržování předpisů, zajišťuje soulad s právními předpisy. Často působí v odvětvích jako jsou bankovnictví nebo pojišťovnictví
 • CCO – Chief Content Officer – Ředitel obsahu, odpovědný za vývoj a správu obsahu ve všech mediálních kanálech společnosti
 • CCO – Chief Creative Officer – Ředitel kreativity, odpovědný za vedení a rozvoj kreativního týmu a zajistění inovativních nápadů a projektů
 • CCO – Chief Cultural Officer – Ředitel pro firemní kulturu, úzce spolupracuje s oddělením lidských zdrojů a zajistí, aby veškeré akce a činnosti v souladu s firemní kulturou a hodnotami
 • CCO – Chief Customer Officer – Ředitel pro vztahy se zákazníky, zodpovědný za řízení a budování vztahů se zákazníky a zajišťování jejich spokojenosti a loajality ke společnosti
 • CCO – Chief Channel Officer – Ředitel odpovědný za klíčový vztah s partnery ovlivňující nepřímé příjmy společnosti
 • CCO – Chief Country Officer – Ředitel zodpovědný za obchod společnosti v určité zemi, někdy jako zástupce této země
 • CCO – Chief Cloud Officer – Ředitel odpovědný za strategii a provoz cloudových služeb v rámci společnosti
 • CDO – Chief Data Officer – Ředitel odpovědný za sběr, uchování a využití dat v rámci společnosti
 • CDO – Chief Development Officer – Ředitel odpovědný za celkový rozvoj společnosti a růst jejího byznysu, včetně identifikace nových obchodních kanálů a strategií pro jejich využití
 • CDO – Chief Digital Officer – zodpovídá za transformaci společnosti z „klasické analogové“ na digitální, odpovídá za všechny věci týkající se digitální oblasti;
 • CEO – Chief Executive Officer – nejpoužívanější zkratka označující nejvyšší pozici v organizaci. Často odpovídá za strategické směřování společnosti a komunikuje s vedením;
 • CFO – Chief Financial Officer – finanční ředitel, někdy také označovaný jako finanční manažer. Zodpovídá za tvorbu rozpočtu, plánování cash flow, investice a provozní náklady, a také vytváří projekce výsledků společnosti;
 • CGO – Chief Green Officer – zajišťuje soulad mezi činnostmi společnosti a životním prostředím, včetně úspor energie, snižování spotřeby papíru, recyklace a omezování emisí z vozidel;
 • CHO – Chief Happiness Officer – odpovědný za zajistění spokojenosti zaměstnanců v práci;
 • CHRO – Chief Human Resources Offficer – personální ředitel, také označovaný jako ředitel nebo manažer lidských zdrojů;
 • CIO – Chief Information Officer – zodpovědný za propojení nových technologií s produkty a službami společnosti a za to, že všechny IT aktivity jsou v souladu s cíli organizace;
 • CKO – Chief Knowledge Officer – odpovědný za správu znalostí společnosti. Vyhledává, sdílí, analyzuje a interpretuje interní know-how a podílí se na jeho využívání v rámci firmy.
 • CLO – Chief Learning Officer – Šéf oddělení vzdělávání, zodpovědný za celkové vedení strategií a programů vzdělávání v organizaci.
 • CMO – Chief Marketing Officer – Marketingový ředitel, odpovědný za sledování trhu, konkurence, plánování a realizaci reklamních aktivit a public relations, v případě, že nemá společnost speciální oddělení nebo pozici pro tento účel. Někdy se také podílí na business intelligence a může být i mediálním zástupcem firmy
 • COO – Chief Operations Officer – Provozní ředitel, odpovědný za každodenní fungování firmy. Může být označován také jako Operations Director, Executive Director nebo Operations Manager
 • CPO – Chief Procurement Officer – Ředitel nákupu, odpovědný za nákup a zásobování firmy
 • CRO – Chief Risk Officer – Ředitel oddělení rizik
 • CSO – Chief Sales Officer – Obchodní ředitel, jinak také označován jako Sales Director nebo Sales Manager
 • CSO – Chief Security Officer – Ředitel bezpečnosti, odpovědný za zabezpečení fyzických a elektronických dat a systémů
 • CSO – Chief Strategy Officer – Ředitel strategie, zodpovědný za vytváření strategií a jejich implementaci
 • CSS – Chief Social Scientis – Šéf sociální oblasti, který se stará o vytváření a zajištění dobrého pracovního prostředí a podmínek pro zaměstnance firmy
 • CTO – Chief Technical Officer – Technický ředitel
 • CXO – Chief Experience Officer – Ředitel zkušeností zákazníků, odpovědný za zajištění kvalitních zkušeností zákazníků s produkty a službami firmy

Zkratky jako CEO, CMO, CTO a mnohé další jsou nedílnou součástí firemního prostředí a jejich znalost je důležitá nejen pro zaměstnance, ale i pro veřejnost. Doufáme, že vám tento článek pomohl zorientovat se v tomto spletitém světě zkratkových názvů a že se nyní budete moci s jistotou pohybovat v jakékoli firemní situaci. Poznání, jaké se za těmito zkratkami skrývá, vám může otevřít dveře k novým obchodním příležitostem a posílit váš pracovní potenciál. Pamatujte, že znalost je moc a v případě firemních zkratkových názvů to platí dvojnásob!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *