Inovace vzdělávání a potenciál lidí v 21. století

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Vzdělávací platforma Rise and Shine je součástí velké rodiny inovativních projektů, které velice rádi podporujeme. Víme, že jen vzájemnou kooperací můžeme změnit zažité „pořádky“. Více nám o svém pohledu na tuto problematiku řekl Tomáš Martinec. Tomáš je zakladatel projektu EDU-Networking, tedy business-for-breakfast laděných snídaní a podporovatel mnoha dalších vzdělávacích projektů.

Dnešní vzdělávací systém je ať už více nebo méně zřetelně založen na paradigmatech poplatných období průmyslové revoluce. Přestože v minulých stoletích průmyslová revoluce přinesla blahobyt a vymoženosti, dnes si čím dál tím více lidí uvědomuje, že způsoby přemýšlení a jednání minulé doby jim je přítěží do života. Jako jeden z mnoha příkladů je možné uvést ne vždy platný dojem, podle kterého se lidi často rozhodují, že více (peněz, aktivit, majetku, ocenění, zdrojů) je pro ně lépe.

Totiž v době internetu platí víc než kdy jindy, že jeden šikovný nápad a kousek práce za ním vytvoří více užitku než tisíce hodin tvrdé práce. A zkuste si, jak často vám chodí neotřelé nápady, když od středy myslíte jenom na to, jak už konečně o víkendu vypustíte páru. Nebo totiž bez ohledu na to, jak majetní jste, se vám může stát, že příjem z vašich dlouholetě ponocovacích aktivit bude anulován při rozvodovém řízení, kdy se vás kdysi hluboce milovaný životní partner z naprosto iracionálních důvodů snaží obrat o co nejvíce vámi vydělaných peněz. A nebo úplně jednoduše si workholismem zkrátíte délku plnohodnotného života.

Dojem, že více pracovat je pro jednotlivce a jeho okolí přínosnější se pod tímto úhlem pohledu zdá být stále méně odpovídající realitě.

Řeč je tedy o posunu ve způsobu, jakým my lidé využíváme svůj potenciál, o přístupu ke vzdělávání, který může podpořit a nebo zpomalit proces hledání, jaký životní styl je pro koho nejvhodnější, a o s tím souvisejícím podstatně rozšířeném vnímání toho, co to je užitečnost a přidaná hodnota. Ve společnosti se tak objevuje poptávka po vzdělávání a s ní související vzdělávací iniciativy, které jsou založené na jiných přístupech. Přestože jak zaměření tak forma bývají různé, pro představu lze uvést často slýchané potřeby, aby průchod vzdělávacím systémem byl radostnější (podle hesla, že když my jsme si to vytrpěli, tak to neznamená, že ti následující musí taky), aby studenti trávili podstatně méně času pasivním příjmem informací, aby byli vedeni k sebevědomí a umění budovat kvalitní vztahy a nebo třeba, aby už při škole měli lidé podnikatelskou zkušenost.

Pokud je přidaná hodnota za těmito novými přístupy ke vzdělávání opodstatněná v míře, jak si vzdělávací iniciativy slibují, tak se dá očekávat, že se oblast poskytování vzdělávacích služeb stane ve výrazně větším rozsahu podnikatelskou aktivitou než veřejnou službou založenou na paradigmatech doby průmyslové revoluce.

Růst alternativních základních škol za poslední dekádu nasvědčuje, že lidé přestávají čekat až se zavedený systém změní zevnitř.

Jestli vás nastíněná témata oslovují, tak je možné vyhledat místa, kde se tito inovátoři setkávají a hledají možnosti, jak se vzájemně podporovat. Například se jedná o Rise and Shine, které pořádá konference, workshopy a koučinky nebo Edufórum, které se koná párkrát do roka ve večerním čase a slouží k prezentaci různorodých vzdělávacích projektů a ke vzájemné inspiraci, a nebo nedávno vzniklý edu-networking, který formou business-for-breakfast laděných snídaní funguje jako burza potřeb a jako jakýsi ostrůvek radostného kapitalismu ve vzdělávání.

Jsme platforma osobního rozvoje a podporujeme studenty a mladé lidi, kteří na sobě chtějí pracovat a být úspěšní pomocí více než 50 pravidelných konferencí, workshopů nebo koučinků s více než 6 tisíci účastníky. Naší misí je otevřít vám dveře k sebepoznání a větší efektivitě, abyste rostli jako lidé a dělali v životě to, co vás naplňuje. Jsme Rise and Shine – Osobní rozvoj.

Zdroj: Tomáš Martinec, Rise and Shine.