Adopce na dálku zachraňuje dětské životy

Adopce na dálku, které se někdy také říká virtuální adopce, je už v České republice relativně adaptovaná. Zprostředkovává ji asi tucet charitativních organizací včetně několika renomovaných, jako jsou Arcidiecézní charita Praha nebo Nadace ADRA. Adoptovat přitom můžete nejen osiřelé dítě, ale i někoho s jedním nebo oběma rodiči, kteří jen nemohou zajistit svému potomkovi vzdělání, základní lékařskou péči a odpovídající životní podmínky.

Jen pár stokorun měsíčně

Celý systém je založený na rozdílné kupní síle, tedy hodnotě peněz v chudých a bohatých zemích. Několik stokorun měsíčně, které v našich podmínkách sotva stačí sotva na večeři v restauraci pro dva, tak může malému Bangladéšanovi nebo holčičce z Etiopie umožnit vstup do života bez výrazného hendikepu. Tedy v porovnání s jeho šťastnějšími vrstevníky ve stejné zemi. Adoptované dítě má možnost naučit se číst, psát i počítat, vychodí alespoň základní školu, dostane očkování proti běžným nemocem a nebude trpět podvýživou.

Organizace, která virtuální adopci na dálku zajišťuje, o dítěti a jeho školních úspěších sponzory pravidelně informuje a překládá také dopisy, které děti jednou za čas napíší. Terénní pracovníci charit většinou pracují i s rodiči nebo příbuznými dítěte, pokud nějaké má, a často přímo provozují nebo sponzorují školu, kterou navštěvuje. Dárce má tak podrobný přehled o tom, jak jsou jeho prostředky vynaloženy a může mít dobrý pocit z toho, že se adoptované dítě po několika letech podpory úspěšně osamostatní.

Rozvojové země i Bělorusko

Většina organizací umožňuje na dálku adoptovat dítě z chudých rozvojových zemí v Africe nebo jihovýchodní Asii. Ale objevují se i programy na adopci dětí v Latinské Americe, a dokonce i v Evropě, konkrétně v Bělorusku. Přestože jsou na Starém kontinentu papírově chudší státy, nedemokratický Lukašenkův režim má se zajišťováním některých potřeb znevýhodněných občanů takové potíže, že se dostal do hledáčku mezinárodních charit.

Náhledový obrázek: Ahmed akacha, Pexels/volně k užití