automatické zpracovávání dat, Česká republika, data, digitální služby, digitální technologie, digitální učení, internet věcí, moderní technologie, online aplikace, online hovory, online komunikace, online konference, online kurzy, online služby, online vzdělávání, osobní rozvoj, podnikání, podnikání na internetu, práce, studium online, virtuální nástroje, virtuální podnikání, virtuální práce, virtuální realita, virtuální škola, virtuální služba, virtuální služby, virtuální soukromá síť, virtuální svět, virtuální učebna, virtuální učebna classroom, virtuální učebny, virtuální úložiště dat, virtuální univerzita třetího věku, virtuální výuka, virtuální vzdělávání

Akreditované vysoké školy, které můžete vystudovat online

Na jaře loňského roku zaskočil české vysoké školy zákaz prezenční výuky. Od té doby se většina z nich chtě nechtě adaptovala na distanční vzdělávání. Ale prakticky všechny i nadále trvají na fyzické účasti studentů u klíčových událostí jako jsou některé testy a zkoušky, státnice nebo obhajoby bakalářských či diplomových prací. A to i v případě, že jste studentem kombinovaného nebo dálkového plánu. Přesto už i v České republice můžete vystudovat vysokou školu přes internet.

Výuka probíhající výhradně online má přitom pro vysokou školu jednu zásadní výhodu. Přednášky mohou vést osobnosti, které by na dané škole prezenčně nepřednášely. Tuhle skutečnost si jako první uvědomili na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tamní teologická fakulta totiž online akreditovaný studijní obor, teologii, nabídla jako vůbec první u nás. Jedním z hlavních lákadel pro zájemce o studium bohoslovectví je profesor Lubomír Žák, který jinak přednáší na Papežské Lateránské univerzitě v Římě.

Vysoká škola přes internet? V zahraničí nic neobvyklého

Na západ od našich hranic se přitom s online akreditovanými studijními programy běžně počítá. Třeba ve Španělsku existuje Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tedy národní univerzita dálkového vzdělávání. Ta byla založena už v roce 1972 s cílem usnadnit přístup k vysokoškolskému vzdělání lidem, kteří už pracují na plný úvazek. V současnosti je na UNED zhruba 150 000 zapsaných studentů, kteří mají šanci získat běžné akademické tituly. Většina výuky probíhá jen online.


Přečtěte si také:


Podobné univerzity, které dnes běžně učí přes internet, působí i v dalších vyspělých státech. Jinde je možné získat online titul se stejnou váhou, jakou má titul z prezenční výuky, na běžných vysokých školách. To je i případ prestižní Kolumbijské univerzity v USA nebo méně známé New York University Tandon School of Engineering. Řada dalších známých vysokých škol nabízí alespoň certifikátem zakončené kurzy odborných znalostí.

Ne každý obor může být pochopitelně převeden do online podoby – distanční vzdělávání v lékařských oborech nebo třeba chemii proto není realizovatelné. Alespoň do doby, než se podaří vyvinout věrné a spolehlivé modely ve virtuální realitě. Ale studenti humanitních oborů by se na internet mohli hromadně přesouvat už v tomto desetiletí. Zejména pokud se nám nepodaří nadobro vypořádat s pandemií koronaviru.

Autorem článku je Tomáš Michálek

Náhledový obrázek: Kaboompics .comPexels/volně k užití